Sivas sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ezanı saat kaçta? Namaz saatleri: Bugün 13 Mayıs 2022 Sivas namaz vakitleri!

Sivas gündüz, öğle, ikindi, gece, yatsı ezanı saat kaçta okunuyor? Namaz kılmak amacıyla vaktin girmesini bekleyen müminler, gündüz, öğle ikindi, gece ve yatsı namazları evveli namaz vakitlerini takip ediyor. Peki, Diyanet İl şehir ezan saatleri nedir? Gündüz, öğle, ikindi, gece, yatsı namazı kaçta?

Ezan İslam dininde namaz vaktinin geldiğini kişilere bildirmek amacıyla meydana getirilen çağrıya verilen isimdir. Sivas namazı vakitlerini sizler amacıyla düzenledik.

Bugün gündüz ezanı saat 03:31 olduğunda okunacaktır.

13 Mayıs 2022 tarihinde öğle ezanı saat 12:33 olduğunda okunacaktır.

İkindi ezanı saat 16:26 olduğunda okunacaktır.

13 Mayıs 2022 tarihinde gece ezanı saat 19:44 olduğunda okunacaktır.

Bugün yatsı ezanı saat 21:18 olduğunda okunacaktır.

Namaz İslam’ın koşullarından biri olarak kabul edilen bir ibadettir. Kur’an’da günün belirli vakitlerinde abdestle beraber duaya kalkılması tabiri bulunur. Kur’an’a gore namaz Tanrı’ı anarak teslimiyetin gösterildiği bir arınma biçimi ve İbrahim peygambere öğretilen bir yakarma şeklidir. Namaz amacıyla ön koşullardan birisi kıble istikametine doğru yönelişi ihtiva eder.

Namaz, o vaktin ezanının okunmasıyla kılınır.

Namazda okunan sureler ve sırası ibadetini yerine getirmek isteyen müslümanlar tarafınca heves mevzusu olmaktadır.

 • Fatiha Suresi
 • Fil Suresi
 • Kureyş Suresi
 • Maun Suresi
 • Kevser Suresi
 • Kafirun Suresi
 • Nasr Suresi
 • Tebbet Suresi
 • İhlas Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi

Fatiha suresinin Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: 1- “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.”

Manası: 1- “Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle. 2- Hamd; lemlerin Rabbi olan Tanrı’a aittir. 3- (O Tanrı) Rahmân ve Rahîm’dir. 4- Din (mükafat ve ceza) gününün sahibidir. 5- (Ey Tanrı’ım) Biz yalnızca Sana yakarma eder ve yalnızca Sen’den bağış diliyoruz. 6- Bizi dosdoğru yola ilet. 7- Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.”

Fil Sûresi Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl. 2- Üzüntü yec’al keydehum fî tadlîl. 3- Ve ersele ‘aleyhim tayran ebâbîl. 4- Termîhim bi-hicâratin min siccîl. 5- Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle. 1- “Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? 2- Onların fena planlarını boşa çıkarmadı mı? 3- Onların üzerine ebabil kuşları gönderdi. 4- O kuşlar, onların üstlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. 5- Böylece Tanrı onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.

Kureyş Sûresi Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- Li îlâfi kurayş. 2- Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. 3- Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. 4- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle. 1- “Kureyş’in emniyetini sağlamış olduğu, 2- Yaz ve kış yolculuğunda onları (emniyete ulaştırıp başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı amacıyla onlar, 3- Bu hanenin (mabed’in, Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. 4- Ki O (Tanrı) şahıslarını kıtlıktan (kurtarıp) doyuran ve her tür korkudan emniyete kavuşturandır.

Mâun Sûresi Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn. 2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm. 3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn. 4- Feveylun lil-musallîn. 5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn. 6- Ellezînehum yurâûn. 7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle. 1- “Din gününü (İslam’ı, öteki dünyada ceza ve mükâfatı) yalanlayanı gördün mü? 2- İşte o, yetimi itip kakar. 3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez (önayak olmaz). 4- Şu namaz kılanların vay şekline! 5- Onlar namazlarından gafildirler (ehemmiyet vermezler). 6- Onlar gösteriş (amacıyla yakarma) yaparlar. 7- Ve onlar en minik bir bağışı (zekâtı) da engellerler.

Kevser Sûresi Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İnnâ a’taynâ ke’l-kevser. 2- Fesalli li-Rabbike ve’nhar. 3- İnne şâni’eke huve’l-ebter

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle. 1- “Kuşgusuz biz sana Kevser’i verdik. 2- Öyleyse Rabbin amacıyla namaz kıl ve kurban kes. 3- Aslolan sonu kesik olan, senin düşmanın (sana buğzeden)dir

Kâfirûn Sûresi Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul yâ eyyuhe’l-kâfirûn. 2- Lâ a’budu mâ ta’budûn. 3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. 4- Velâ ene âbidun mâ abettum. 5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud. 6- Lekum dînukum veliye dîn.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle. 1- “De ki: Ey kâfirler. 2- Ben sizin taptıklarınıza tapmam. 3- Siz de benim yakarma ettiğime yakarma edecek değilsiniz. 4- Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. 5- Siz de benim yakarma ettiğime, yakarma edecek değilsiniz. 6- Sizin dininiz size, benim dinim bana.

Nasr Sûresi Yazılışı, Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “İzâ câe nasrullâhi ve’l-fethu. 2- Ve raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. 3- Fe sebbih bi-hamdi Rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle. 1- “Tanrı’ın bağışı ve fetih bulunduğu süre, 2- Ve insanların, Tanrı’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğün süre, 3- Derhal Rabbini överek tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Bundan dolayı O, tevbeleri fazlaca kabul edendir.

Tebbet Sûresi Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. 2- Mâ ağnâ ‘anhu mâluhû ve mâ keseb. 3- Seyaslâ nâran zâte leheb. 4- Vemraetuhû hammâlete’l-hatab. 5- Fî cîdihâ hablun min mesed.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle. 1- “Ebu Leheb’in elleri kurusun, (yok olsun) aslına bakarsanız yok oldu ya. 2- Malı da, kazandıkları da kendine bir fayda sağlamadı. (kurtarmadı) 3- (O) alevli bir ateşe girecektir. 4- Karısı da, odun hamalı (ve), 5- Boynunda bükülmüş bir ip olarak (ateşe girecektir.)

İhlas Sûresi Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul huvallâhu ehad. 2- Allâhu’s-samed. 3- Lem yelid ve lem yûled. 4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle. 1- “De ki: O Tanrı birdir. 2- Tanrı samed (tümü O’na yoksul, O hiç kimseye yoksul değil)’dir. 3- O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. 4- Ve tekbir şey O’nun dengi değildir.

Felak Sûresi Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle. 1- “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı meydana çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü süre gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- Ve hased etmiş olduğu süre hasedçinin şerrinden. (Tanrı’a sığınırım).

Nas Sûresi Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs. 3- İlâhi’n-nâs. 4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. 5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. 6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Manası: —Rahmân ve Rahîm olan Tanrı’ın ismiyle. 1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (hakiki) ilahına; 4- İnsanlara fena birşeyler fısıldayan o kurnaz vesvesecinin şerrinden. 5- O ki, insanların göğüslerine (fena fikir, kuşku) vesvese verir. 6- Lüzum cin, gerekse kişilerden (olan vesvesecilerin şerrinden Tanrı’a sığınırım.)

Sübhaneke Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârakesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk*) ve lâ ilâhe ğayruk.

* (vecelle senâuk bölümü yalnız cenaze namazında okunması mümkün.)

Manası: Tanrı’ım! Sen noksan sıfatlardan temiz ve uzaksın. Seni daima bu şekilde tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden diğer ilah yoktur.

Ettehiyyâtu Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Ettehiyyâtu lillâhi vessalevâtu vettayibât. Esselâmu aleyke eyyuhen-Nebiyyu ve rahmetullahi ve berakâtuhu. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden abduhû ve Rasuluh.

Manası: Dil ile, gövde ve mal ile meydana getirilen tüm ibadetler Tanrı’a dır. Ey Peygamber! Tanrı’ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üstüne olsun. Slm bizim üzerimize ve Tanrı’ın tüm iyi kulları üstüne olsun. Tanıklık ederim ki, Tanrı’tan diğer ilah yoktur. Gene tanıklık ederim ki, Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir.

Allâhumme Salli Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.

Manası: Tanrı’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin benzer biçimde. Kuşgusuz övülmeye layık ancak sensin, şan ve onur maliki de sensin.

Allâhumme Barik Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

Manası: Tanrı’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bolluk ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin benzer biçimde. Kuşgusuz övülmeye layık ancak sensin, şan ve onur maliki de sensin.

Rabbenâ âtina Duası Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Rabbenâ âtina fid’dunyâ haseneten ve fil’âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Manası: Tanrı’ım! Bizlere yerkürede iyilik ve güzellik, öteki dünyada de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.

Rabbenâğfirlî Okunuşu, Manası, Türkçesi

Okunuşu: Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu’minine yevme yekûmu’l hisâb.

Manası: Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve tüm mü’minleri hesap gününde (her insanın sorguya çekileceği günde) yardımla.

Kunut Duaları Okunuşu, Manası, Türkçesi

Allâhumme iyyâke na’budu ve kir nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhık

Allahım! Biz ancak sana kulluk ederiz. Namazı ancak senin amacıyla kılarız, sadece sana secde ederiz. Ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak birşeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını diliyoruz. Azabından korkarız, kuşgusuz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

Okunuşu : Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk

Manası : Allahım! Senden bağış isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bizlere verdiğin tüm nimetleri kasıtlı seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Tekbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Namazlardan sonrasında meydana getirilen tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler içinde mekan aldığından müstehaptır. Tesbîhat mevzusunda müslümanlara hususi önerilerde mevcut olan Hz. Peygamberin (s.a.s.) kendi özü de, namazlardan sonrasında üç kere Tanrı’a istiğfar eder ve şu şekilde buyururdu:

(Tanrı’ım, merhaba sensin; selamet de sadece sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram maliki!) (Müslim, Mesâcid, 135)

Namazlardan sonrasında otuz üçer kere “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu ekber” diye Tanrı’ı anmak da sahih hadislerle öneri edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, “Kim, her namazdan sonrasında otuz üç kez sübhânallah, otuz üç kez elhamdülillâh, otuz üç kez da Allahü ekber der, sonrasında da yüze tamamlamak amacıyla;

(Tanrı’tan diğer ilâh yoktur; ancak Tanrı vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun kuvveti bütün şeylere yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar fazlaca olsa bile affedilir.” (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir diğer hadiste de namazlardan sonrasında otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24). Bu nedenle namazda okunan surelerin Müslümanlar tarafınca bilinmesi çok ciddidir. Bunun yanısıra bu surelerin hangi sıra ile okunması icap ettiğinin de bilinmesi gerekir.

Bilgiler.com – Gelişme

Namaz, Ezan, Dini, Gelişme, Hayat, Bilgiler

Son Dakika Haberleri

BENZER HABERLER

Leave a reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz