Avusturya’da Türk diplomatlar anısına “Şehit Diplomatlar Sergisi”

– Avusturya’da Türk diplomatlar hatırasına “Şehit Diplomatlar Gösterimi”

VİYANA – Avusturya’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafınca terör örgütleri tarafınca şehit edilen Türk diplomatların hatırasına “Şehit Diplomatlar Gösterimi” açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca daha ilkin İstanbul, Los Angeles, Washington ve New York’ta terör örgütleri tarafınca şehit edilen Türk diplomatların hatırasına oluşturulan “Şehit Diplomatlar Gösterimi”nin 5’incisi Avusturya’nın başkenti Viyana’da açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Şehit Diplomatlar Gösterimi açılışına gönderilmiş olduğu mesajında, “Olgulardan değil varsayımlardan yola çıkan, gerçekliği çarpıtan ve zamanı kendilerince tekrardan yazmaya çalışanların karşısında biz, zamanı bütüncül bir halde okumaya çaba ediyoruz ve hakikatın safında, yanında duruyoruz” diye açıkladı.

Altun, Ermeni terör örgütlerinin hücum ve suikastlarında yaşamını kaybeden şehit diplomatların anıldığı bu imalı sergiyle ASALA ve onunla bağlantısı mevcut olan terör örgütlerinin 1915 vakalarını mazaret ederek hemen hemen meşrulaştırmaya çalışmış oldukları saldırıları internasyonal kamuoyunun gündemine taşımayı, bu saldırıların hakiki gayesini meydana koymayı hedeflediklerini belirtti.

Altun, benzer maksatla “Etnik Terör Kurbanı Şehit Diplomatlar” panelini de bugün Viyana’da gerçekleştireceklerini beyan etti.

ASALA başta olmak suretiyle Ermeni terör örgütlerince 1973 senesinde başlamış olan ve neredeyse hepsi Garp devletlerinde yapılan ziyarette saldırılarda, 31’i dış ilişkiler uzmanı ve onların bark da adı verilen aile üyeleri ile konsolosluk çalışanları olmak suretiyle 58 yurttaşın şehit edildiğini söyleyen İletişim Başkanı Altun, 16 ülkede meydana gelen söz mevzusu cinayetlerin bütün yerküreye doğru bir halde anlatılmasının şehitlere borçları oldukları kanaatinde olduklarını altını çizdi.

Şehit diplomatlar

Ermeni örgütlerinin terör saldırılarının, 1973 senesinde Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu (büyükelçiyi) Mehmet Baydar ile Elçi Bahadır Demir’in, Ermeni bir ad tarafınca Santa Barbara’da şehit edilmesiyle başladığını hatırlatan İletişim Başkanı Altun, bu terör eylemlerinin bir hayli ülkede oldukları benzer biçimde Avusturya’da da tesirini gösterdiğini, 22 Ekim 1975’te Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil’in Viyana’da şehit edildiğini söylemiş oldu.

Büyükelçinin şehit edilişiyle Türk diplomatlarını gaye yer terör eylemleri amacıyla Viyana’nın odak noktalardan biri şekline geldiğine belirti eden İletişim Başkanı Altun, “Ermeni teröristlerce 20 Haziran 1984’te meydana gelen ikinci suikastta Viyana Büyükelçiliği Emek verme Müşaviri Erdoğan Itina, 19 Kasım 1984 tarihinde düzenlenen üçüncü suikastta ise Tümlenmiş Milletler Viyana Büroyu Türk Direktörü Enver Ergun gene bu şehirde şehit düşmüştür. Bugün tam da bu nedenlerle ASALA terörüyle yaşamdan koparılan diplomatlarımızı anmak amacıyla doğru bir yerdeyiz. Yaşamını kaybeden diplomatlarımızın büyük bir kısmının faillerinin bulunamadığı yada yargılanamadığı gerçeğini, yerküre kamuoyuyla yeniden paylaşmayı bir ödev olarak görüyoruz. Onlardan teslim aldıkları vazifenin bayraktarlığını icra eden diplomatlarımız bugün benzer şevk ve cesaretle görevlerinin başındadır. Şehit diplomatlarımız benzer biçimde onlar da görevden kaçmamakta ve Türkiye’nin, Türk milletinin haklarını internasyonal platformda muhafaza etmek amacıyla ihtiyaç duyulan her türlü görevi üstlenmektedir” diye açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, mesnetsiz iddialara dayalı 1915 vakaları üstünden meşrulaştırılmaya çalışılan ASALA terörünün aslına bakarsak Birinci Yerküre Savaşı boyunca Ermeni çeteciliğinin Anadolu’daki faaliyetlerinin bugüne yansımış dermanı bulunduğunu, ASALA terörünü, surat yıl evvelki büyük harpte, Ermeni çeteciliğiyle değişik bağlamlarda değil, beraber değerlendirmek vaziyetinde olduklarını duyurdu.

ASALA’nın Türk milletine ve diplomatlarına doğrulttuğu o tetiğin, Taşnakçılığın gene Türk milletine karşı tertiplenen çeteciliğinin 21. asırdaki iz düşümü benzer biçimde bulunduğunu sürekli anlatan İletişim Başkanı Altun, her iki yapının da Türk devletini güçsüzleştirmeye yeltendiğini, çeşitli metotlar kullandığını ve benzer hedef çevresinde hareket ettiğini aktardı.

İletişim Başkanı Altun, “Bu nedenle, merhum Viyana Büyükelçimiz Daniş Tunalıgil’e Viyana’da sıkılan kurşun, eski Osmanlı Dahiliye Nazırı Talat Paşa’ya Berlin’de sıkılan kurşunla benzer silahtan çıkmıştır. 1992 yılındaki elim Hocalı katliamı, Birinci Yerküre Savaşı’nda Anadolu’da Türk halkına meydana getirilen saldırıların bir sonrası niteliğindedir” diye açıkladı.

“Köklü birlikteliğimizden esin alarak geleceği yapı ediyoruz”

“Olgulardan değil varsayımlardan yola çıkan, gerçekliği çarpıtan ve zamanı kendilerince tekrardan yazmaya çalışanların karşısında zamanı bütüncül bir halde okumaya çaba ediyoruz ve hakikatin safında, yanında duruyoruz” diyen İletişim Başkanı Altun, “ASALA, PKK, DEAŞ ve FETÖ benzer biçimde terör öbekleri her ne olursa olsun Türk milletine ve devletine karşı uzun senelerdir sürdürdükleri saldırılarda başarıya ulaşmış olamamışlardır, olamayacaklardır. Biz terör örgütleriyle savaşım etmeye devam edeceğiz ve bu çabalamayı sürdürürken geçmişten bugüne milletimizin her bir unsuruyla refah ve itimat arasında yaşamaya devam edeceğiz. Birilerinin bütün üzücü hesaplarına karşın, Ermeni yurttaşlarımızla bin yıla varan köklü birlikteliğimizden esin alarak geleceği birlikte yapı etmeye devam ediyoruz. Daha eşitlikçi bir hafızanın oluşturulması, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmeye de elbet destekde bulunacak bir husustur” diye açıkladı.

Geleceğe odaklanan bir anlayışla, önyargıları kıran, yapıcı bir söylem oluşturulmasının da yalnız bir gereklilik bulunduğunun altını çizen İletişim Başkanı Altun, zamanı, ortak ilişkiler kurabilmek amacıyla bir varlıklı olmak olarak görmeye devam edeceklerini ve bunu hınç ve nefret söylemlerine araç-gereç yapmak isteyen odaklarla çabalamayı sürdüreceklerini belirtti.

İletişim Başkanı Altun, program vesilesiyle şehit edilen tüm diplomatları, bark da adı verilen aile üyelerini ve milletleri rahmet ve minnetle yad ettiğini kelamlarına ekledi.

“Teröristleri destekleyenlerin, paçavraları ve iğrenç çığlıklarıyla Viyana sokaklarını kirletmelerinden de fazlaca rahatsızız”

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ise serginin açılışı esnasında yapmış olduğu konuşmada, “Viyana’da 3 Türk diplomatın şehit edilmiş olduğu bu denli mühim bir serginin Viyana’da düzenlenmiş olmasından memnun oldum. Türk diplomatlarına amacına yönelik saldırıları derin izler bıraktı” diye açıkladı.

Zamanı gerçekler karşısında kafi bilgiye haiz olmayan kimi muhatapların terör konusunda düşünce vermeye, ders vermeye kalkmalarının şahıslarını üzen bir ayrı mühim konuşma bulunduğunu transfer eden Ceyhun, Türkiye’nin, halihazırda teröre karşı topyekun bir savaşım yürüttüğünü ve yerküre genelinde bu denli kalabalık bir savaşım sergileyen ikinci bir memleket olmadığını deklare etti.

“Terörle olan mücadelemiz söz mevzusu olduğunda Avusturyalı dostlarımız lütfen bizi anlamaya çalışsınlar” kelimelerini kullanan Ceyhun, “Katillerin yakalanmadığı, teröristlerin bu ülkede 3 diplomatımızı şehit etmiş olduğu bir ortamda, kimi zaman sokaklarda teröristleri destekleyenlerin, paçavraları ve iğrenç çığlıklarıyla Viyana sokaklarını kirletmelerinden de fazlaca rahatsızız” diye açıkladı.

Açılışın peşinden “Etnik Terörizmin Mağdurları Şehit Diplomatlar” temalı açık oturum organize edildi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Acer yapmış olduğu konuşmada, terör saldırıları arka planına bağlı geniş bir informasyon vererek, Osmanlı Devleti’nin son çeyreğinde Ermeni çeteler tarafınca başlatılan saldırıların, hemen sonra Talat Paşa benzer biçimde mühim devlet adamlarına amacına yönelik saldırılarla sürdüğünü belirtti.

Acer, 70’li yılların başlarında diplomatların gaye alınmasıyla, bu birbiriyle ilişkili geçen zamanın, internasyonal bir boyut kazandığını aktardı.

Saldırılar Avusturya’nın yakın kabahat zamanı yönünden mühim bir mekana haiz

Avusturya Milli Kabahat Müzesi Müdürü ve tarihçi yazar Harald Seyrl ise yapmış olduğu konuşmada, Avusturya’da şehit edilen Türk diplomatlara amacına yönelik saldırıları anlatarak, saldırıların Avusturya’nın yakın kabahat zamanı yönünden mühim bir mekana haiz bulunduğunu, o dönemde Büyükelçi seviyesinde bir üst düzey diplomatın öldürülmesinin kamuoyunu derinden sarstığını belirtti.

“Düzenlenen saldırılara amacına yönelik sürdürülen soruşturmalarda başarıya ulaşmış olunamadı”

Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver, “Noi de Avusturya benzer biçimde bir hayli Batılı ülkenin, Viyana Sözleşmesi doğrultusunda korunan diplomatların ömürlerini koruyamadığını ve düzenlenen saldırılara amacına yönelik sürdürülen soruşturmalarda başarıya ulaşmış olunamadı” diye açıkladı.

Ermeni teröristlerce şehit edilen diplomatlar hatırasına hazırlanan bu serginin, terörün kanlı yüzünü sergilediği benzer biçimde bununla beraber Viyana Sözleşmesi’nin diplomatik ilişkilere amacına yönelik 29. maddesinin tam ve eksiksiz bir halde uygulanması hususuna dikkat çektiğini tabir eden Ünver, söz mevzusu maddenin diplomatlara amacına yönelik her türlü saldırının önlenmesi amacıyla ülkelere sağlam sorumluluklar yüklediğini hatırlattı.

“Batılı memleketler kafi yardımlaşma ve hassasiyeti meydana koymuyor”

Internasyonal ilişkiler uzmanı ve gazeteci Klaus Jürgen ise, Ermeni vakalarına bağlı Garp’nın tek taraflı tasarruf sergilediğini tabir ederek, çoklukla Ermeni bakış açısına mekan verildiğine dikkat çekti. Türkiye’nin mevzuya bağlı değerlendirmelerinin göz ardı edildiğini dikkat çeken Jürgen, ASALA, PKK ve FETÖ terör örgütlerinin başvurdukları terör eylemleriyle çağdaş Türkiye’yi gaye aldıklarını aktararak, buna karşı Batılı ülkelerin kafi yardımlaşma ve hassasiyeti meydana koymadıklarını beyan etti.

Gösterim yarın geceye kadar ziyaretçi kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen sergide 1973-1984 içinde şehit edilen Türk diplomatlarına ilişik fotoğraflar, gazete kupürleri, vaka mekanı görselleri, meydana getirilen terör eylemlerinin ve suikastların anlatıldığı memleket ve kent bazlı grafikler ve süre çizelgesi emek harcamaları içeriyor. Suikastların düzenlenmiş olduğu her bir memleket amacıyla hazırlanan 16 memleket panosunda, yaşanmış olan vakalar ve neticeleri gözler önüne seriliyor.

Sergide ek olarak şehit diplomatların fotoğrafları suni zeka teknolojileri ile yüksek çözünürlüğünde olan halde sergileniyor. Viyana Sofiensale Gösterim Salonu’nda bugün oluşturulan gösterim, 25 Nisan akşamına kadar ziyaretçileri kabul edecek.
Siyaset, Günlük, Bilgiler
Son Dakika Haberleri

BENZER HABERLER

Leave a reply

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz